PRISER

NB: Priserne er angivet i DKK. Ved omregning til anden valuta anbefales det at anvende den gældende dagskurs, men campingpladserne er ikke forpligtet til at afregne til den gældende dagskurs.

Åbner skærtorsdag og lukker søndag i uge 42.

Børn: 30,00
Voksne: 70,00
Miljøgebyr: 20,00
El pr. døgn 16 amp.: 25,00
Andet
30751 Pr. dag: 150,00 – 425,00
Campingvogne til udlejning Pr. dag: 375,00 – 425,00
31151 Pr. dag: 400,00